Zavod za prostorno uređenje

Varaždinske županije

Prostorni planovi

Prostornim planovima se u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja, sukladno s načelima prostornog uređenja uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora.

Djelatnosti Zavoda

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati prostorni plan područja posebnih obilježja i prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju. 

Radno vrijeme Zavoda

Skip to content