GRAD LEPOGLAVA

Prostorni plan uređenja Grada Lepoglave

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 16/03., 27/07., 16A/14., 21/17., 25/17. – pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lepoglave

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 22/04., 26/04. – ispravak Odluke o donošenju, 15/05. – ispravak grafičkog dijela, 43/09., 31/10., 40/15., 1/16. – ispravak Odluke o donošenju i 3/16. – pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content