GRAD VARAŽDIN

Prostorni plan uređenja Grada Varaždina

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 2/05., 13/14. i 9/22.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Generalni urbanistički plan grada Varaždina

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 01/07., 06/08., 3/12., 7/16., 5/19., 7/19. –  pročišćeni tekst i 9/22.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 1/07., 1/10. – ispravak Odluke o donošenju, 06/13., 5/15., 7/15. – pročišćeni tekst, 5/19., 7/19. – pročišćeni tekst, 9/22. i 13/22. -pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja sjevernog dijela grada Varaždina

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 02/01., 06/08. i 08/14.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja Gospodarske zone Motičnjak u Varaždinu – istočni dio

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 7/17.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja zone „VIS Konfekcija“ u Varaždinu

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 9/22.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Detaljni plan uređenja dijela južne zone centra Grada Varaždina

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 4/99., 5/99. – ispravak Odluke o donošenju i 1/09.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Detaljni plan uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina” br. 03/12.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Detaljni plan uređenja za proširenje varaždinskog groblja

(“Službeni vjesnik Grada Varaždina”  br. 7/08.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content