GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

Prostorni plan uređenja Grada Varaždinskih Toplica

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 9/05., 5/09., 5/10., 12/15., 59/20. i 58/22.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Generalni plan uređenja naselja Varaždinske Toplice

(“Službeni vjesnik Županije varaždinske” br. 23/96., “Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 07/00., 20/04, 23/08. i 05/09.)

Napomena: Kartografski prikazi K1, K4, K5a, K5b, K6, K7 i K8 nisu izrađeni u digitalnom obliku pa se daju samo slike tih obrazaca.

Obrasci Kartografski prikazi K1, K4, K5a, K5b, K6, K7 i K8

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content