Kontakt

Radno vrijeme Zavoda

  • Početak radnog vremena – 7,00 do 7,30 sati
  • Završetak radnog vremena ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom – 15,00 do 15,30 sati
  • Završetak radnog vremena utorkom – 17,00 do 17,30 sati, a petkom – 13,00 do 13,30 sati.

Kontakti zaposlenih

Tanja Martinec, dipl.inž.arh.

Ravnateljica

tel: 042 211 616
mail: tanja.martinec@zzpuvz.hr

Višnja Jalušić, dipl.inž.arh.

Viša stručna savjetnica za prostorno uređenje

tel: 042 211 617
mail: visnja.jalusic@zzpuvz.hr

Dubravka Komes, dipl.inž.arh.

Viša stručna savjetnica za prostorno uređenje

tel: 042 211 617
mail: dubravka.komes@zzpuvz.hr

dr. sc. Melita Srpak

Stručna savjetnica za okoliš, resurse i krajobraz

tel: 042 300 291
mail: melita.srpak@zzpuvz.hr

Tamara Vuceković, dipl.inž.građ.

Stručna savjetnica za infrastrukturu i GIS

tel: 042 300 291
mail: tamara.vucekovic@zzpuvz.hr

Silvana Dugandžić, dipl.inž.građ.

Stručna suradnica za prometno planiranje

tel: 042 300 291
mail: silvana.dugandzic@zzpuvz.hr

Hrvoje Jakovac , bacc.inž.techn.graph.

Viši stručni referent za prostorno uređenje

tel: 042 300 290
mail: hrvoje.jakovac@zzpuvz.hr

Josip Bačan, inž.agr.

Viši stručni referent za opće poslove i dokumentaciju

tel: 042 211 616
mail: zavod@zzpuvz.hr

Kontaktirajte nas!

Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije

Mali plac 1a,

42000 Varaždin

Skip to content