OPĆINA BEDNJA

Prostorni plan uređenja Općine Bednja

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 8/05., 46/11., 22/17. i 14/19.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Urbanistički plan uređenja naselja Bednja

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 21/05., 22A/07. i 35/19.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content