OPĆINA CESTICA

Prostorni plan uređenja Općine Cestica

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 10/04., 29/05. – ispravak greške, 23/06., 31/06. – ispravak greške, 5/07. – ispravak greške, 29/07. – ispravak Odluke o ispravci greške,  1/13., 81/22. i 84/22. – pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja poslovne i ugostiteljsko turističke zone na lokaciji značajnog kompleksa Križovljan grad

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 63/17.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content