OPĆINA MARTIJANEC

Prostorni plan uređenja Općine Martijanec

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 19/03., 02/13., 47/18., 59/18. – pročišćeni tekst, 55/22. i 83/22. – pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Urbanistički plan uređenja Sudovčina – Varaždinska ulica

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 6/22.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content