OPĆINA MARUŠEVEC

Prostorni plan uređenja Općine Maruševec

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 23/02., 27/06., 22/13. i 25/19.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja stambene zone Donje Ladanje

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije”, br. 78/16. i 45/17.- ispravak grafičkog dijela)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content