OPĆINA PETRIJANEC

Prostorni plan uređenja Općine Petrijanec

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 18/07., 41/12., 31/21. i 84/21. – pročišćeni tekst)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja sjeveroistočnog dijela naselja Nova Ves Petrijanečka

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 121/22.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja područja južno od Ulice Rade Končara u Novoj Vesi Petrijanečkoj

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 121/22.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content