OPĆINA SVETI ĐURĐ

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Đurđ

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 16/04., 25/04. – ispravak Odluke o donošenju, 27/07., 41/07. (van snage), 20/11., 81/13. i 18/20.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Hrženica

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 129/21.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

 

Urbanistički plan uređenja područja između Preloške i Ulice Ljudevita Gaja u Svetom Đurđu

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 129/21.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content