OPĆINA SVETI ILIJA

Prostorni plan uređenja Općine Sveti Ilija

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 25/04., 12/06. – autentično tumačenje, 8/09. i 86/18.)

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content