Zavod za prostorno uređenje

Varaždinske županije

Obavijesti

Javna rasprava o Prijedlogu 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave

Javna rasprava o Prijedlogu 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Lepoglave održat će se od 19. svibnja do 1. lipnja 2023. godine.

Javni uvid u Prijedlog 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada moći će se obaviti za trajanja javne rasprave u vijećnici Grada Lepoglave i na web stranicama Grada Lepoglave.

Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 23. lipnja 2023. godine u prostorijama Grada Lepoglave, Antuna Mihanovića 12, 42250 Lepoglava, s početkom u 11.00 sati.

Opširnije: www.lepoglava.hr

Prostorni planovi

Prostornim planovima se u svrhu ostvarivanja ciljeva prostornog uređenja, sukladno s načelima prostornog uređenja uređuje svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora.

Djelatnosti Zavoda

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati prostorni plan područja posebnih obilježja i prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju. 

Radno vrijeme Zavoda

Skip to content