Pristup informacijama

Odluku o imenovanju službenice za informiranje Zavoda

Izvješće o provedbi ZPPI 2022

Izvješće o provedbi ZPPI 2021

Obrasci za pristup informacijama

„Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije “Narodne novine” broj 12/14., 15/14.“

Skip to content