PROSTORNI PLAN VARAŽDINSKE ŽUPANIJE (PPŽ)

Prostorni plan Varaždinske županije

(“Službeni vjesnik Varaždinske županije” br. 8/00., 29/06., 16/09. i 96/21.).

Poveznica na eKatalog ISPU-a

Skip to content